SOFAM beschermt, ondersteunt en begeleidt de visuele kunsten

Sinds 1979 int SOFAM de auteursrechten van haar leden voor de exploitatie van hun werken. Ze voert bovendien een artistieke actie om de auteurs te ondersteunen en ze staat in voor de bescherming van hun statuut en hun belangen.

Meer informatie

Linken