Beginpagina / Home_nl / Actueel / De actualiteit van het auteursrecht / Roerende voorheffing op auteursrechten blijft 15%

SACD, Scam, deAuteurs en Sofam zijn erg opgelucht dat de regering haar voornemen om de belasting op auteursrechten te verhogen alsnog herziet.

De geplande verhoging, die pas begin deze week aan het licht kwam, lokte de afgelopen dagen een storm van protest uit. Artiesten en auteurs trokken aan de alarmbel, terwijl deAuteurs samen met de betrokken beroepsverenigingen uit de creatieve sector één front vormde om de belangen van haar leden te verdedigen. De inspanningen van de voorbije dagen en de solidariteit tussen belangenverenigingen en beheersvennootschappen hebben er zeker toe bijgedragen dat de regering oor heeft gehad voor de argumenten van de creatieve sector.

Vandaag heeft de regering een voorstel van de minister van Financiën om de belasting op auteursrechten toch op 15% te houden, aanvaard. Dit werd vanmiddag formeel bevestigd op een persconferentie.

De auteurs van onze vennootschappen en heel de sector halen opgelucht adem, maar maken zich niettemin ernstige zorgen over de toekomst en dringen aan op verder overleg met de overheid.

U kan het gezamenlijke persbericht van Beroepsfotografen.be, Boek.be, De Acteursgilde, deAuteurs, De Scenaristengilde, JAM, Journalistenmaatschappij, NAV, oKo, Sabam, SACD, Scam, Sofam, Unie van Regisseurs, VAV & UNIZO hierna lezen:

De creatieve sector is tevreden met de beslissing tot behoud van 15% roerende voorheffing op de auteurs- en naburige rechten. Eerder deze week was sprake van een verhoging naar 25%. We zijn tevreden dat een groeiende sector voor ons land niet ontmoedigd wordt. De creatieve sector ziet het behoud van de huidige maatregel als een positief signaal en als een erkenning van de rol van hun leden als economische actoren. Maar de sector is en blijft kwetsbaar. Dat heeft deze problematiek nogmaals duidelijk gemaakt. De organisaties benadrukken dat het noodzakelijk is in de nabije toekomst werk te maken van een duidelijk statuut voor de creatieven. Daarom vraagt de sector dat de regering ingaat op de vraag tot overleg.

30 nov 2012

Linken