Beginpagina / Home_nl / Wie zijn we / Het Huis van de Auteurs

Het Huis van de Auteurs is een vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht om aan auteurs, beheersvennootschappen en vakverenigingen een plaats te bieden om samen te komen of om hun kantoren te vestigen.

Het Huis van de Auteurs is de zetel van SACD, Scam, SOFAM en deAuteurs. Daarnaast biedt het onderdak aan een aantal vakverenigingen en culturele organisaties: SAA, IFRRO, FERA, EVA, OnLine Art en EWC.

Het Huis van de Auteurs stelt haar ruimtes eveneens ter beschikking van auteurs en onafhankelijke organisaties die actief zijn in het domein van hedendaagse creatie.

Om een vergaderzaal te reserveren neemt u contact op met:
Annelies De Vos
T 02 551 03 20-21
F 02 551 03 25
adevos sacd-scam.be

Linken