Om uw auteursrechten efficiënt te kunnen beheren (onderhandelen, innen en verdelen) en uw werken te kunnen promoten moeten we steeds op de hoogte zijn van al uw geëxploiteerde werken. Deze aangifte gebeurt volgens een specifiek formulier.

U kunt uw nieuwe werken aangeven op volgende wijzen:
-  via de nieuwe onlineaangifte,
-  via een papieren aangifteformulier dat manueel wordt ingevuld en aan onze diensten bezorgd. U kunt deze documenten downloaden van onze website of aanvragen via onze Documentatiedienst.

Onlineaangifte
(via auteurscode en geheime code)

Dankzij de beveiligde portaaliste www.auteuronline.be kunt u uw werken uit alle categorieën (theaterteksten, audiovisuele werken, multimedia) en alle exploitaties aangeven. Deze elektronische aangiftes laten ons toe om uw werken onmiddellijk te integreren in het beheer van uw kabelrechten, thuiskopierechten, reprografie- en leenrechten. U kunt deze aangiftes te allen tijde bekijken en aanpassen.

Opgepast: een aangifte is niet hetzelfde als een depot. De aangifte betreft een noodzakelijke formaliteit om uw rechten te kunnen beheren. Hiervoor moet een auteur aangesloten zijn bij SACD of Scam. Door een depot beschermt u de inhoud van een nog niet geproduceerd werk tegen plagiaat. Het depot is vrijblijvend. Deze dienst kan ook door niet-leden gebruikt worden.