Beginpagina / Home_nl / U schrijft, filmt, creëert / Beurzen en partnerships

SACD en Scam voeren een culturele actie waarmee ze de hedendaagse creatie ondersteunen en de auteurs en hun werken promoten.

Elk van hen beschikt over een jaarlijks budget voor culturele actie, die voortvloeit uit de Franse fondsen voor thuiskopie (inning op de verkoop van lege audiovisuele dragers om in de privésfeer kopies te maken). De Franse wet op het auteursrecht voorziet dat een deel van deze inningen niet individueel mag worden uitbetaald, maar collectief moet worden besteed aan culturele acties.

De Belgische Comités van beide vennootschappen komen eenmaal in de maand samen om de steunaanvragen te behandelen.

Beurzenprogramma 2015
—> Online registratiemodule

Linken